top of page

Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire

Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire (SPKB) biedt opvang aan kinderen van 0-12 jaar.

Als maatschappelijke, toonaangevende onderneming, hebben wij geen winstoogmerk.

Toonaangevend wil zeggen dat onze aanbod van hoge kwaliteit is met oog voor de behoeften en belangen van kinderen, ouders en medewerkers dat wij actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kinderopvang zowel op Bonaire als in Nederland.

SPKB beschikt over een organisatie van beroepsopvoeders, die kwalitatief hoogwaardige diensten en adviezen aanbiedt op het gebied van de opvoeding.

In al onze diensten staan het welzijn en de ontplooiing van het kind centraal

bottom of page