top of page

BSO De Oceaan is een locatie van Stichting Professionele Kinderopvang gelegen te Boulevaard Gob.N.Debrot 64. Wij gaan na het mooi, leuk en veilig maken voor onze kids, weer van start per 1 september 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSO De Oceaan biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 op onze locatie te Hato.

  • Kostprijs en openingsdagen

Ieder ouder die zich bij ons inschrijft heeft recht op een kostprijsverlagende subsidie van maximaal $150,- per kind per maand.

Hierbeneden treft u een beeld van onze tarieven per aantal dagen. In de laatste kolom treft u de maandelijkse ouderlijke bijdrage.

Wij hanteren een uurtarief van $2.24 (Incl.6% A.B.B.). BSO de Oceaan is dagelijks open vanaf 12:30 t/m 17:30 op alle werkdagen m.u.v. feestdagen.

Tarieven per aantal dagen per week

  • BSO en pedagogiek

BSO is vrijetijdspedagogiek. Caribisch Nederland kent leerplicht voor alle kinderen, een deel van die kinderen komt ook naar de BSO. We zijn dus aanvullend op thuis en onderwijs. We zijn actief op zoek naar samenwerking met en aansluiting bij de scholen van de kinderen en streven naar een doorgaande lijn voor het kind tussen de verschillende opvoedingssituaties. BSO stelt geen cognitieve leerdoelen. Wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling maar nemen geen toetsen af!

  • Visie op ontwikkeling

Kinderen in de basisschoolleeftijd ontwikkelen zich het beste in een veilige omgeving waar ze de ruimte krijgen en worden uitgedaagd om zelf te kunnen doen, te experimenteren en (mee) te beslissen. In onze BSO is dat in een veilig groepsklimaat waarin vaste en vertrouwde medewerkers kinderen serieus nemen en naar ze luisteren en, naast een rijk aanbod, zorgen voor voldoende ruimte voor eigen initiatief en ontspanning.

  • Talenten kennen & ontwikkelen

Bij talentontwikkeling gaat het erom dat kinderen weten wat ze graag doen en dat we ze de kans bieden om die gebieden verder te ontwikkelen. We doen aan alle kinderen een aanbod in verschillende domeinen : communicatie, beeldende expressie, bewegen en sport, geluid, muziek en dans, natuur en onderzoek, samen spelen samen leven samen werken, en buurt en wijk en verder. Dit doen we aan de hand van inhoudelijke thema’s in de belangstellingssfeer van de kinderen.

  • Gezonde leefstijl

We zien zorgmomenten (eten en drinken, hygiëne, enz.) dan ook tevens als ontwikkelmomenten en kansen voor kinderparticipatie. We praten over voeding en gezondheid en maken kinderen bewust van wat ze eten en van het waarom van goede hygiëne. Samen koken is een activiteit waarbij dit alles al doende en levensecht aan de orde komt.

  • Samenwerken met ouders

Werken in de kinderopvang is per definitie werken met kinderen en hun ouders. Wij willen graag aansluiten bij wat een kind thuis meemaakt. Andersom is het ook fijn voor een kind als de ouders weten wat er op de BSO is gebeurt en thuis daarop kunnen voortbouwen. Daarom zorgen we voor een goede informatie-uitwisseling bij het halen en brengen, en vragen we ook aan ouders om ons te informeren.

Inschrijven? Stuur ons een email naar > bestuurspkb@gmail.com of kom even langs bij kaya Sonmontuno # 6.

 

 

 

 

 

 

  • Hebben wij plek?

Op de meeste vestigingen werken we met wachtlijsten omdat alle plekken momenteel gevuld zijn. Echter bij De Oceaan zijn er momenteel wel een aantal plekken gelijk beschikbaar voor de nieuwe schooljaar. 

Zodra er een plek is die aan uw wensen voldoet, bieden we het natuurlijk aan.

We werken met twee soorten wachtlijsten: een voorrangswachtlijst voor broertjes en zusjes en voor aanvragen van extra dagen van al geplaatste kinderen en een algemene voor kinderen die nog niet geplaatst zijn bij De Oceaan.

Wij wensen u en uw kind(eren) graag welkom bij ons!

Screen Shot 2020-07-15 at 10.20.49 PM.pn
Anker 1
bottom of page