top of page

Doelstellingen

Onze doelstelling luidt als volgt: Het spelenderwijs stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden van jongere kinderen, door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding.

Wij stellen ons ten doel om alle kinderen een opvoedingsklimaat te bieden, waarin zij zich zowel individueel als in groepsverband zo optimal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Veiligheid, geborgenheid en respect vinden wij van groot belang. Pas wanneer kinderen emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgiering zijn, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Om in te spelen op de behoefte van ieder kind is observeren een belangrijke taak van de pedagogische medewerkers. Het observatieformulier is een belangrijk instrument voor het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden.

Bij vragen, twijfels of zorgen over de ontwikkeling van een kind bespreekt de pedagogisch medewerker dit met ouders/verzorgers. Deze blijven primair verantwoordelijk voor hun kind

bottom of page