top of page

Visie

 

In onze visie zijn mensen en culturen gelijkwaardig. Wij werken vanuit de mogelijkheden van het kind met respect voor verschillen en kwetsbaarheid.

Verdieping en verrijking in het leven van een kind zijn nodig om de onderwijs- en ontwikkelkansen van het kind te bevorderen.

Met onze positieve, pedagogische aanpak, stimuleren we elk individueel kind om te komen tot een goede voorbereiding op het primaire onderwijs.

Hiertoe creëren we een inspirerende en uitdagende omgeving die tegelijkertijd veiligheid bidet. Wij bieden ruimte aan het uitgangspunt, dat het kind van nature nieuwsgierig, enthousiast en ondernemend de wereld wil ontdekken.

Een goede communicatie tussen kind en pedagogisch medewerker en ouder/verzorger bevordert het plezier en evenwicht in relaties

bottom of page